...

W 2024 roku Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju organizują aż 2 Kongresy Projektów Przyszłości

W tym roku nagrodzimy laureatów „Marki Przyszłości”, zarówno na 9. Forum Inteligentnego Rozwoju, jak i na 10., jubileuszowej edycji.

Przygotowania do obu wydarzeń ruszyły jeszcze w ubiegłym roku. W listopadzie 2023 roku rozpoczęliśmy działania organizacyjne, związane z nominacjami laureatów oraz pozyskaniem partnerów wydarzenia. Na tegorocznych wydarzeniach będziemy przyznawać nagrody w kategoriach: produkt, usługa, wydarzenie, nowa inwestycja.

Nominacje i rozmowy z wieloma partnerami nadal trwają, jest to idealny czas by zgłosić swoją działalność do obu Edycji Nagród Forum.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.