...

Fot. Waldemar Kompała

9. Forum Inteligentnego Rozwoju odbyło się w 20 czerwcu w Gdańsku

Było wyjątkowym wydarzeniem łączącym świat nauki, biznesu i samorządu. Forum zgromadziło blisko 200 osobistości ze świata nauki i biznesu, a podczas Gali nagrodziliśmy 86 innowatorów! Poznaliśmy różne punkty widzenia i połączyliśmy je jednym głównym składnikiem jakim jest innowacyjny sposób myślenia.

A wszystko na 34 piętrze Olivia Star z przepięknym widokiem rozciągającym się na Zatokę Gdańską.

Innowatorzy na Czerwonym Dywanie

Oprócz całej agendy Paneli Prezentacyjnych oraz Debat Dyskusyjnych, jednym z głównych punktów programu była Gala Rozdania Nagród, podczas której przyznano nagrody:
  • Marka Przyszłości
  • Lider Inteligentnego Rozwoju
  • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju
  • Naukowiec Przyszłości
  • Nagroda R&D Impact

Gala Rozdania Nagród z Maciejem Kurzajewskim!

Nagrody otrzymały osoby i instytucje wyróżniające się innowacyjnością i wkładem w rozwój technologiczny i naukowy. Prowadzącym galę był znany dziennikarz Maciej Kurzajewski.
Forum było również okazją do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami. Wydarzenie obejmowało liczne sesje panelowe, prezentacje oraz rozmowy biznesowe i stanowiło doskonałą platformę do dyskusji na temat przyszłości innowacji i ich wdrażania w różnych sektorach gospodarki.

Promowanie Zrównoważonego Rozwoju i Innowacyjnych Rozwiązań

9. Forum Inteligentnego Rozwoju to przykład synergii nauki, biznesu i administracji, mający na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych rozwiązań, które będą kształtować przyszłość technologii i gospodarki.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami >

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.