...

Przedsiębiorstwo CAP Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 2009 roku i jest jedynym producentem nowego produktu biobójczego do dezynfekcji wody pitnej o nazwie Supra activa oraz Supra Plus do dezynfekcji wody basenowej, która sukcesywnie wprowadzana jest na polski rynek. Firma posiada zezwolenie na obrót środkami z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie oraz atest Państwowego Zakładu Higieny.

Dążymy do kojarzenia marki „Supra activa i Supra Plus” z takimi cechami jak: solidność, efektywność w działaniu, kreatywność co pozwoli nam na zbudowanie zaufania u Klientów i długoterminową z nimi współpracę, mówi prezes zarządu Wioletta Flach.

Supra Activa to dwutlenek chloru, który nie wymaga aktywacji oraz mieszania z innymi środkami. Preparat ten jest przeznaczonym przede wszystkim do dezynfekcji wody pitnej w rurociągach, studniach, zbiornikach itp. Może być również stosowany do dezynfekcji wody przeznaczonej dla ludności, jak i przemysłu. Jego skuteczność w walce z mikroorganizmami przewyższa inne środki na bazie dwutlenku chloru. Zaletą Supra activa w ściśle określonych stężeniach użytych do dezynfekcji wody jest brak zapachu chloru co znacznie poprawia komfort użytkowania. Dodając go do wody nie zatyka, a nawet udrażnia systemy wodociągowe, a także nie działa korozyjnie na materiały konstrukcyjne urządzeń i instalacje.

Drugim z produktów jest Supra Plus do dezynfekcji wody basenowej. Jego ogromną zaletą jest poprawa jakości i zapachu wody basenowej przy niskich stężeniach. Jest to alternatywa co do innych produktów na polskim rynku.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania własnej kandydatury!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.