...

Przedsiębiorstwo CAP Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 2009 roku i jest jedynym producentem nowego produktu biobójczego do dezynfekcji wody pitnej o nazwie Supra activa oraz Supra Plus do dezynfekcji wody basenowej, która sukcesywnie wprowadzana jest na polski rynek. Firma posiada zezwolenie na obrót środkami z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie oraz atest Państwowego Zakładu Higieny.

Dążymy do kojarzenia marki „Supra activa i Supra Plus” z takimi cechami jak: solidność, efektywność w działaniu, kreatywność co pozwoli nam na zbudowanie zaufania u Klientów i długoterminową z nimi współpracę, mówi prezes zarządu Wioletta Flach.

Supra Activa to dwutlenek chloru, który nie wymaga aktywacji oraz mieszania z innymi środkami. Preparat ten jest przeznaczonym przede wszystkim do dezynfekcji wody pitnej w rurociągach, studniach, zbiornikach itp. Może być również stosowany do dezynfekcji wody przeznaczonej dla ludności, jak i przemysłu. Jego skuteczność w walce z mikroorganizmami przewyższa inne środki na bazie dwutlenku chloru. Zaletą Supra activa w ściśle określonych stężeniach użytych do dezynfekcji wody jest brak zapachu chloru co znacznie poprawia komfort użytkowania. Dodając go do wody nie zatyka, a nawet udrażnia systemy wodociągowe, a także nie działa korozyjnie na materiały konstrukcyjne urządzeń i instalacje.

Drugim z produktów jest Supra Plus do dezynfekcji wody basenowej. Jego ogromną zaletą jest poprawa jakości i zapachu wody basenowej przy niskich stężeniach. Jest to alternatywa co do innych produktów na polskim rynku.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania własnej kandydatury!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.