...

Marka Przyszłości to nagroda, która na stałe wpisała się w agendę Forum Inteligentnego Rozwoju.

Prestiżowe wyróżnienie, przyznawane jest laureatom w kilku kategoriach. Jedna z nich to „Produkt”.

Pod nazwą tą skrywać może się naprawdę wiele. Niezależnie od tego, czy dany produkt istnieje już na rynku i pełni wiodącą rolę, czy dopiero do takiej aspiruje, dla nas najważniejsze jest to, aby charakteryzował się nowatorskim i świeżym spojrzeniem.

Jeśli jesteś autorem lub znasz kogoś, kto opracował innowacyjny produkt, pomóż nam go nagrodzić. Wystarczy uzupełnić krótki formularz zgłoszeniowy, dostępny na powyższej stronie internetowej.

Daj zauważyć się kapitule i zwiększ szansę na otrzymanie prestiżowej nagrody, jaką bez wątpienia jest „Marka Przyszłości”.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.