...

Podczas 7. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie poznaliśmy pierwszych laureatów Nagrody i Godła „Marka Przyszłości” 2022.

 

Cztery podmioty przecierają szlaki dla nowego godła. To prestiżowe wyróżnienie pozwala identyfikować organizacje w grupie środowisk innowacyjnych i działających wizjonersko. Kolejna szansa na uhonorowanie podczas 8. edycji FIR 2023. Organizatorem nagrody i godła jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, współorganizatorem Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju, a partnerem medialnym redakcja portalu i sekcji tematycznej „Rzecz o Innowacjach”.

Inauguracyjna edycja nagrody Marka Przyszłości trafiła po raz pierwszy w tym roku do czterech podmiotów. Za innowacyjną działalność związaną z tworzeniem i obsługą systemu szybkiego reagowania wykorzystującego drony, dedykowanego agencjom ochrony oraz klientom indywidualnym, kapituła przyznała spółce Reakto. Następna statuetka i godło za opracowanie innowacyjnego systemu komputerowego złożonego z aplikacji webowej, mobilnej i infrastruktury serwerowej, umożliwiający wydawanie, przyznawanie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych odznak w standardzie Open Badges pn. ,,System Odznaka+”, powędrowała do Instytutu Badań Edukacyjnych. Natomiast Wrocławski Park Technologiczny został uhonorowany za wieloletnie wspieranie innowacji w nauce jak i w biznesie, oraz działalność na rzecz rozwoju krajowej i regionalnej gospodarki.

W tej niezwykłej czwórce laureatów znalazł się także Schraner Polska, doceniony i nagrodzony za wieloletnią działalność wpływającą na rozwój branży oraz implementację innowacyjnych rozwiązań na skalę światową. Wierzymy, że takie grono pierwszych laureatów wróży wyłącznie dobrze, patrząc na przyszłe edycje nagrody Marka Przyszłości.

Już teraz zaczęliśmy przygotowanie do przyszłorocznej, czyli 8. edycji forum, kontynuując edycję 2022 „Marki Przyszłości”.  Nie wiemy do kogo, ale wiemy doskonale za co godło Marki Przyszłości trafi do przyszłych jej beneficjentów.  Będą to podmioty, które w sposób transparentny i innowacyjny komunikują się z otoczeniem. Potrafią słuchać i słyszą jakie są wobec nich oczekiwania współczesnego odbiorcy i klienta. To organizacje które wiedzą, że za każdą marką stoi człowiek. To właśnie ludzie, ich praca, kreatywność i wizja budują marki i produkty. Wiemy o tym doskonale i robimy wszystko, żeby docenić te starania.

Celem programu jest aktywne budowanie w społeczeństwie trwałej świadomości o markach, które odpowiadają na potrzeby przyszłości, czyli zwiększają standard jakości życia społeczeństwa w oparciu o inteligentny rozwój, rozumiany jako wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, połączone z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zawsze z aktywną promocją swoich rozwiązań wśród społeczeństwa. Pod uwagę Organizator bierze funkcjonujące na rynku marki, a także produkty i usługi deklarujące debiut w ciągu maksimum 12 miesięcy. Nagroda i Godło „Marka Przyszłości” za dany rok programu zostaje przyznana markom, których właściciele i osoby odpowiedzialne za działania public relations na zasadach partnerskich komunikują się z klientem, partnerem biznesowym czy też mieszkańcem regionu działalności, wykorzystując ku temu między innymi najbardziej popularne środki komunikacji, czyli ogólnopolskie i prestiżowe media poświęcone tematyce społeczno-gospodarczej. Celem komunikacji prowadzonej przez osoby zarządzające daną marką jest uwypuklanie wagi korzyści, jakie marka proponuje swoim odbiorcom, a także zachęcenie odbiorcy do zgłaszania swoich propozycji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.