...

Marki prześcigają się w budowaniu rozpoznawalności, która z czasem może nieść za sobą  realne korzyści finansowe oraz wpłynąć na budowę długofalowych relacji z klientami i partnerami.

Każdy rok przynosi szereg wyzwań, zagrożeń ale także i szans. Szansą są innowacyjne rozwiązania, odpowiadające  na potrzeby przyszłości. Można zaliczyć do nich działania, które realnie będą w stanie zwiększyć standard jakości życia społeczeństwa w oparciu o inteligentny rozwój.

Nowatorskie spojrzenie na kwestie rozwoju marek od lat docenia Centrum Inteligentnego Rozwoju i Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju, będącymi głównymi organizatorami Forum Inteligentego Rozwoju – wydarzenia, w trakcie którego wręczana jest nagroda „Marka Przyszłości”.

W tym roku laureatów nagrody poznamy aż dwukrotnie – zarówno w trakcie  9. Forum Inteligentnego Rozwoju, jak i  podczas 10., jubileuszowej edycji. Nagrodzeni zostaną wyłonieni przez niezależną kapitułę, w której skład wchodzą znamienite osobistości ze świata nauki czy biznesu.

Nominacja, jak i sama nagroda daje szereg nowych możliwości. To nie tylko zwiększenie rozpoznawalności marki, ale także szansa nawiązania współprac z partnerami, którzy licznie deklarują chęć uczestnictwa w tegorocznych edycjach Forum Inteligentnego Rozwoju.

Obecnie trwa proces nominacji i weryfikacji kandydatur. Swoją działalność można zgłosić także indywidualnie za pośrednictwem formularza, dostępnego w zakładce „aplikuj”.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.